Materiaal

Hee jij daar, wat leuk dat je op de mooiste pagina van de website bent terechtgekomen.

Klik op de link hier onder voor de materiaal catalogus met praktisch alle info!

Materiaal catalogus 41e

Hier nog de belangrijkste dingen als je niet de hele catalogus wil lezen…

De materiaalcommissaris van Yeti beheert een materiaaldepot met materiaal voor de leden. Voor het lenen van materiaal kun je een aanvraag doen bij de materiaal commissaris door een mail te sturen naar

materiaal@yeti.alpenclub.nl waarbij je vermeld wat voor type materiaal je nodig hebt, het doel/gebied en de tijdsduur van de leenperiode.

*Een voorklimset bestaat uit:

 • 6 setjes
 • 1  dyneema slinge 120cm
 • 1 nylon slinge 120cm
 • 1 materiaalbiner
 • 1 safebiner
 • 1 ATC-guide
 • 3 HMS-schroefkarabiners
 • 1 zelfzekering+schoefkarabiner
 • 4m prusik, 2m prusik, abseilprusik

**De bivakzakken zijn verzegeld om misbruik te voorkomen. Bivakzakken zijn gemaakt om te gebruiken IN GEVAL VAN NOOD en niet als lunchkleed!!

Voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die Yeti hanteert met betrekking tot materiaal en de uitleen. Dit reglement komt uit het Huishoudelijke Reglement van Yeti.

Particuliere huur

Bij particuliere huur ondertekent de huurder een formulier, waarin staat dat hij gedurende de periode van ter beschikking stelling verantwoordelijk is voor het gehuurde materiaal. Hij betaalt de restwaarde bij verlies, diefstal of beschadiging.

 • Particuliere huur voor sportklimmen – Om een touw voor sportklimmen te huren moet de status van zelfstandig voorklimmer bereikt zijn. Het is zelfstandig voorklimmers enkel toegestaan een touw te huren voor het gebruik in sportklimgebieden zoals beschreven in het bereik van de AT-Rots 2011 van de NKBV. Hiervan mag afgeweken worden bij toestemming van het bestuur, na goedkeuring door de OC.
 • Particuliere huur Alpen – Het minimale ervaringsniveau voor het huren van een touw in de Alpen is het C2 ervaringsniveau.

Touw gebruik tijdens Alpien activiteiten

Tijdens de Yeti week kan een touw geleend worden door mensen met minimaal C2 ervaring, tenzij de Alpien Instructeur anders beschikt. De meest ervaren binnen de touwgroep is verantwoordelijk voor het touw en ook voor de groep.

 • Touw gebruik bij niet-alpiene klimactiviteiten. De Sport Klim Instructeur is verantwoordelijk voor het indelen van de touwgroepen. Hij beslist dus wie een touw mee krijgt. De meest ervaren klimmer binnen de touwgroep is verantwoordelijk voor het touw en ook voor de groep.
 • Touw gebruik tijdens bijzondere activiteiten. De persoon met het meeste verstand van zaken uit de groep is verantwoordelijk voor het touw en ook voor de groep.

Schade, verlies, diefstal en verantwoordelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het materiaal, betaalt de materiële schade, tenzij het bestuur anders beslist. Deze beslissing dient bekend gemaakt en verantwoord te worden op eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.

Verantwoordelijk zijn wil zeggen zorg dragen voor het materiaal en het materiaal terugbrengen bij de materiaal commissaris.

Iedereen die Yeti materiaal gebruikt is verplicht gemaakte schade te melden bij de Sport Klim Instructeurs/Begeleiders en de materiaalcommissaris.

ALV Besluit

Op de ALV van 18 december 2012 is er een ALV besluit tot stand gekomen omtrent het materiaal:

‘Het bestuur kan tot het besluit komen om een bedrag te eisen voor het verliezen of vernielen van bewaard materiaal. Indien een ander HR-artikel hier geen uitsluitsel over schept.’